Ons “Antenne Süden” plënnert!

Mir plënneren….

Vum 19ten Juni un, wäert Dir ons Süd Antenne net méi zu Monnerech, mee ob folgender Adresse fannen:

57, rue des Trois Cantons

L- 3961 Ehlange sur Mess

Ons Telefonsnummeren bléiwen onverännert!

Mir freeën ons drop Iech an eisen néien Gebailechkeeten ze begréissen!