Info – Nomëtten DEMENZ

D’Verbandskëscht an dem “Info Zenter Demenz” invitéieren Iech ob hiren Info-Nomëtten zum thema DEMENZ an de verschiddene Méiglechkeete fir en onageschränkt Liewen doheem.

Ordre du jour:

  • Wat ass Demenz an wéi domat liewe?
  • Méiglechkeete fir ee Liewen doheem mat enger Ofhängegkeet. Wéi eng professionell Hëllefs – an Ënnerstëtzungsmeiglechkeeten ginn et fir d’Liewen mat enger Onfhängegkeet am Alldaag besser ze meeschteren?

Wéini a Wou? 

Den 26ten November 2018 um 14 Auer 30 am “Club Haus Beim Kiosk” au 11 – 15 Rue C.M. Spoo à Schifflange.

Mellt Iech w.e.g. bis spéitstens den 18ten November un.